AlmitaBV Praktijk Almita
Inge Van den Broeck
Erkend Psycholoog
Counselor existentieel welzijn

Corona Covid-19 Maatregelen

Covid 19 - Corona - Maatregelen

Omwille van de Corona Covid-19 pandemie blijven wij de aangepaste werkwijze via video call en telefonische consultaties verderzetten. Bijzondere omstandigheden vragen om een bijzondere aanpak voor uw en mijn veiligheid.

Er zijn momenteel drie types consultaties mogelijk :

 • een video call gesprek: (60€) we gebruiken hiervoor whereby (https://whereby.com), een gebruiksvriendelijke tool, goedgekeurd voor de hulpverlening. U zal dan aan de start van de consultatie via email een whereby link ontvangen waarop u enkel hoeft te klikken. Verder dient u daar niks voor te installeren op uw computer of op uw mobiele telefoon. Dus het video call gesprek kan zowel via het scherm van uw pc/tablet (bij voorkeur) plaatsvinden of via het scherm van uw mobiele telefoon.
 • een telefonische consultatie: (60€) ik bel u op het uur van de voorziene afspraak op met het vaste nummer 052/29.29.29. Ik draag de kosten voor het gesprek.
 • een face to face consultatie in de praktijk: (75€)
  • na 18u en op vrijdag zijn enkel videocall en telefonische consultaties mogelijk
  • bij betreden praktijk desinfectie van de handen
  • verplicht een chirurgisch mondmasker dragen
  • er wordt gewerkt achter een plexiglas
  • geen wachtzaal gebruik
 • De betaling van de consultatie zal via facturatie verlopen : je ontvangt op een later tijdstip per email een factuur om het consultatie bedrag via QR code of via overschrijving te betalen.
 • Bij voorkeur boekt u uw afspraak zelf online in (na 18u en op vrijdag zijn enkel videocall en telefonische consultaties mogelijk !) en plant u afspraken vooruit om de continuïteit in de behandeling te garanderen. Een afspraak is pas goed geregistreerd indien u nadien een sms/mail ter bevestiging ontvangt.

 • Nieuwe patiënten of personen in crisis kunnen mij persoonlijk contacteren in geval er op korte termijn geen plaats beschikbaar is in de online agenda.
 • Aan patiënten in ziekteverlof wordt gevraagd zoveel mogelijk een afspraak te reserveren tijdens de kantooruren (9u-17u).

Behandeling

Gericht op volwassenen en jongeren die begeleiding wensen rond onder andere :

 • Depressie
 • Angst
 • Burn­-out en bore­-out
 • Stress
 • Rouwverwerking
 • Zelfvertrouwen en zelfbeeld
 • HSP - Hooggevoeligheid
en tal van andere klachten.

Werkwijze

Consultaties enkel op afspraak, na 18u en op vrijdag zijn enkel videocall en telefonische consultaties mogelijk !

Maak een afspraak online.

Tijdens de eerste consultatie kunt u terecht met al uw vragen, gezamelijk stippelen we dan een behandelingstraject uit.

Erkenning

Inge Van den Broeck is geregistreerd bij de Psychologencommissie als erkend psycholoog met het nummer 782106159 en mag bijgevolg bij wet deze beschermde titel dragen.

Psychologen zijn gebonden aan het beroepsgeheim, dus alles wat besproken wordt is strikt vertrouwelijk.

Wij houden ons dan ook strikt aan onze deontologische code.

Iedereen draagt iets kostbaars in zich dat in geen ander is te vinden. Dat te vinden is je weg.

Martin Buber (Wenen, 8 februari 1878 – Jeruzalem, 13 juni 1965) was een Oostenrijks-Israëlisch-joodse godsdienstfilosoof. (bron wikipedia)

Extra Informatie

bekijk de extra informatie

Aanmelding - Intake

Ik werk als eerstelijns klinisch psycholoog. Dat betekent dat cliënten zich kunnen aanmelden zonder doorverwijzing. De eerstelijnspsycholoog heeft een praktijkgerichte en breed georiënteerde opleiding gevolgd. Er wordt een klachtgerichte en kortdurende behandeling aangeboden voor lichte tot matig ernstige psychische klachten. Een eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin we de aanleiding tot contactname, jouw verwachtingen en doelstellingen verkennen en verduidelijken. Aan het einde van dit eerste gesprek stippelen we samen een vervolgtraject uit. Indien toch blijkt dat we je niet verder kunnen helpen, gaan we op zoek naar andere hulpverleners/instanties die je daarbij beter van dienst kunnen zijn. Om tijdens de consultaties zo min mogelijk gestoord te worden, verkiezen wij dat U ons contacteert via sms of per e­mail. Afspraken kan U online maken. Indien U geen beschikbare plaats meer vindt op de dagen van uw voorkeur, contacteer ons gerust en dan proberen we u zo goed mogelijk verder te helpen.

Consultaties / Tarieven

Consultaties vinden uitsluitend plaats op afspraak. Na 18u en op vrijdag zijn enkel videocall en telefonische consultaties mogelijk. Een consultatie telefonisch of via videobellen kost 60€. Een consultatie face to face in de praktijk kost 75€. Een consultatie ten laste van de werkgever (supervisie) of verzekeraar (extra administratie inbegrepen) 90€. Een consultatie duurt 45 min. Per kwartier extra wordt 20€ extra in rekening gebracht. Afhankelijk van bij welke mutualiteit U aangesloten bent, wordt al dan niet een deel van het consultatiebedrag terugbetaald als ‘ledenvoordeel’. Bij het te laat verschijnen op de afspraak, wordt de duur van de sessie aangepast aan de nog beschikbare tijd, zodat de consultatie van de volgende patiënt op tijd van start kan gaan. Het bedrag van de sessie blijft echter ongewijzigd. Het annuleren van een afspraak is kosteloos mits minstens 24u op voorhand te verwittigen. Indien u minder dan 24u annuleert, wordt het consultatiebedrag in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd, ongeacht de reden. Enkel in geval van ziekte kan kosteloos geannuleerd worden mits het voorleggen van een doktersverklaring, zo niet wordt eveneens het consultatiebedrag in rekening gebracht. Indien U niet laat weten dat u verhinderd bent, wordt het totale bedrag van de sessie aangerekend. Huisbezoeken in de omgeving (10 km) 90€ (extra km vergoeding van 1€/km buiten de omgeving). Online hulpverlening (overleg met derden, feedback per mail) = 20€ per kwartier/80€ per uur . Voor het opmaken van verslagen tijdens de consultatie (zowel tussentijdse verslagen voor de huisarts, een verslag voor de controlearts, een doorverwijsbrief en alle andere gelijkaardige attesten) wordt geen extra kost aangerekend. Gelieve uw vraag kenbaar te maken bij de aanvang van de consultatie zodat hiervoor de nodige tijd kan uitgetrokken worden. Voor de opmaak van attesten en verslagen buiten het consultatiemoment wordt een vaste additionele kost aangerekend 25€ voor een kort verslag (max. 1 blz.). Voor een uitgebreid verslag (meer dan 1 bladzijde) wordt de gewerkte tijd in rekening gebracht (20€ per kwartier/80€ per uur).

Verloop begeleiding

Mensen komen aan het begin van een begeleiding vaak 1 maal per week of per twee weken op consultatie. Dit wordt dan in een verdere fase afgebouwd. We laten de beslissing betreffende de frequentie van de gesprekken over aan de cliënt zelf, zodat rekening kan gehouden worden met praktische en financiële mogelijkheden. Soms zal hierin wel een advies geformuleerd worden, dit is echter niet bindend. Situaties en voorvallen worden niet besproken per telefoon. Indien je toch dringend iets wenst te bespreken, gelieve hiervoor dan een afspraak te maken. Er worden geen inhoudelijke zaken gecommuniceerd of besproken via mail. Indien je toch dringend iets wenst te bespreken, gelieve hiervoor een afspraak te maken. Indien er sprake is van een noodsituatie, bel je naar de huisarts, of de wachtdienst of begeef je je naar de spoeddienst van een ziekenhuis. Het is niet mogelijk dat je zonder afspraak bij de psycholoog komt. Wij zijn geen crisisdienst. Je kan in crisissituaties wel met ons contact opnemen voor het vastleggen van een afspraak. In bepaalde situaties kan een verslag (zowel tussentijdse verslagen voor de huisarts, verslag voor de controlearts, doorverwijsbrieven als alle andere attesten) over de begeleiding gevraagd worden. De psycholoog is in de mogelijkheid dit te weigeren en zal enkel een waarheidsgetrouw verslag afgeven. Om de continuïteit van de behandeling te vrijwaren, wordt aan het einde van elke consultatie samen een nieuwe datum voor vervolgafspraak gepland. Aan patiënten in ziekteverlof wordt gevraagd zoveel mogelijk tijdens de weekdagen/kantooruren te komen.

Multidisciplinaire samenwerking

De psycholoog is gebonden aan beroepsgeheim, alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Cliënten wordt gevraagd om de vertrouwelijke aard van de gegevens waarvan zij tijdens een sessie (individueel of in groep) kennis kunnen krijgen, te respecteren. De psycholoog neemt niemand tegen zijn wil in onderzoek, begeleiding of behandeling. Hij erkent het recht van de cliënt om in alle onafhankelijkheid al of niet voor hem te kiezen, en op om het even welk ogenblik zijn deelname te onderbreken. In geval van ziekte, belangenconflicten of moreel onvermogen die een gebrek aan objectiviteit of een beperking van zijn beroepscompetenties met zich brengen verzoekt de psycholoog zijn cliënt of proefpersoon zich tot een vakgenoot te wenden. In situaties van echtscheidingen respecteert de psycholoog de wet betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. Volgens deze wet oefenen beide ouders (of ze nu samenleven of niet) gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over hun kind, tenzij de rechter de uitoefening van dit gezag uitsluitend heeft toevertrouwd aan één ouder. In deze context verklaart de ouder ­die vraagt om een minderjarig kind in begeleiding te nemen­ dat hij de geïnformeerde toestemming heeft van de andere ouder met wie het ouderlijk gezag gedeeld wordt. Ontvangstbewijzen en attesten worden enkel op naam van de behandelde cliënt geschreven.

Deontologie

De psycholoog is gebonden aan beroepsgeheim, alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Cliënten wordt gevraagd om de vertrouwelijke aard van de gegevens waarvan zij tijdens een sessie (individueel of in groep) kennis kunnen krijgen, te respecteren. De psycholoog neemt niemand tegen zijn wil in onderzoek, begeleiding of behandeling. Hij erkent het recht van de cliënt om in alle onafhankelijkheid al of niet voor hem te kiezen, en op om het even welk ogenblik zijn deelname te onderbreken. In geval van ziekte, belangenconflicten of moreel onvermogen die een gebrek aan objectiviteit of een beperking van zijn beroepscompetenties met zich brengen verzoekt de psycholoog zijn cliënt of proefpersoon zich tot een vakgenoot te wenden. In situaties van echtscheidingen respecteert de psycholoog de wet betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. Volgens deze wet oefenen beide ouders (of ze nu samenleven of niet) gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over hun kind, tenzij de rechter de uitoefening van dit gezag uitsluitend heeft toevertrouwd aan één ouder. In deze context verklaart de ouder ­die vraagt om een minderjarig kind in begeleiding te nemen­ dat hij de geïnformeerde toestemming heeft van de andere ouder met wie het ouderlijk gezag gedeeld wordt. Ontvangstbewijzen en attesten worden enkel op naam van de behandelde cliënt geschreven.

verberg de extra informatie

Algemene Informatie

Mobiel

0478 51 93 52
Bij voorkeur via SMS.

Adres

Bleukenweg 23, 1785 Merchtem

E-mail

afspraken@almita.be

Ondernemingsnummer

0502.461.582